Laot oe verROOVERE deur ’t Alters Insienje 2019!

’t Insienje vor d’ Alterse Vastelaoved 2019 zit vol mee symboliek, g’heel naor ’t motto:

“Laot oe verROOVERE!”

Fier op Altere!
Dad is wà ge meug zijn. ’t Kerakter van Fort De Roovere stao symbool vor Altere: Schoon, fier, en voral stark.

Fort De Roovere is ‘n plaots die oe hart zal verROOVERE. Mee de Pompesjuu-tore en de Mozesbrug die as paorels in ‘t landschap d’omgevieng van ‘t prachtege Altere nog mir glans geve.

’t Insienje vor 2019 toont ons d’n veldheer Ambrosio Spinola die Altere in beschermieng nimt en z’n liefde aon Altere verklaort deur as ’n waore Cupido d’harte van d’n Alterenaere te  verROOVERE. In ’t harnas zijn ennigten elemente verwarkt uit ’t gemeentewaope van Altere om de verbondenheid kracht bij te zette.

D’n krab op de speer is ‘n knipoog naor de stad, die mar wà gaere claimt dà Fort de Roovere tot Barge b’hoort. Mar ’n Spinool wit wel beter, ok al behoort Altere tot de gemeente Bergen op Zoom, ’t fort ligt nog altij op Alterse bojem.

11 x Prins Ambrosio IX

As leste is ‘r in ’t insienje ok aondacht vor ’t jubeleejum van onzen Hoogheid Prins Ambrosio IX. D’n helm van z’n hiestoriese naomgever wor opgesierd deur ’n oranje pluim en vörmt daormee d’n lienk naor onze Prins die dì jaor vor d’n ellufde maol ten strij-je zal trekken en de leut aon zal voere.

’t Insienje is wir gemaokt naor ’n ontwarp van Perry Schuurbiers en zal medio januari 2019 beschikbaor zijn.

Altere is er klaor vor: Laot oe verROOVERE!


Reacties zijn gesloten.