Huis aan Huis Donateurs actie

In de week van 24 januari 2022 zal de Alterse Carnavalskrant huis-aan-huis worden verspreid.

Tijdens deze Huis-aan-Huis Donateursactie zullen de vrijwilligers van de Stichting Alterse Carnaval weer langs de deuren gaan om de carnavalskrant binnen het kerkdorp Halsteren te bezorgen. Hierbij zal aan de inwoners van Halsteren om een bijdrage gevraagd worden voor de Alterse Vastelaoved. Het Schema waarin de krant wordt bezorgd is als volgt;

  • Maandag 24 januari – Wijk De Schans
  • Dinsdag 25 januari – Wijk De Rode Schouw
  • Woensdag 26 januari – Wijk De Beek
  • Maandag 31 januari – Centrum Halsteren
  • Dinsdag 1 februari – Gebied rondom de St. Antoniusmolen

Het geld wat tijdens deze actie wordt opgehaald zal vanzelfsprekend weer volledig ten goede komen aan de Alterse Vastelaoved.

De Stichting Alterse Carnaval dankt de inwoners van Halsteren alvast voor hun bijdrage.