Spinool as gevelversiering

Spinool_Polyester Edde nog plek aon oewe gevel en wulde dad ’s leutig opvulle?
Da ken dan nog mee ’n stik gaeven (polyester) Spinool as gevel versiering.
Dees Spinool is nie kieskeurig en voel z’n eige thuis op ielke gevel.
Ge kun de (polyester) Spinool bestelle via onze websjop.

Vlag_site Zekers ast ie nog wor vergezeld deur d’enigen echte Alterse Vlag.
Mee dees vlag kunde ’t huis kleurrijk aankleeje.
Vor d’echte trotste Alterenaer ’n vlag die nie kan en meug ontbreke.
Ok dees vlag kunde bestelle in de websjop.
11350796_679302508841239_7195753755121457349_n Wulde nou ok binnen ’n heel jaor naor d’n Spinool kijke, dan emme nog slechts twee Tiffany Spinole op voorraod. Ge mot er dus snel bij weze.
Wulde één van de lèste Tiffany Spinole bestelle, da kunde dan ier doen.


Reacties zijn gesloten.