In memoriam – Gerard Michielsen

Overleden op 19 augustus 2020

Gerard Michielsen

Erelid van de Stichting Alterse Carnaval

Op woensdag 19 augustus 2020 kregen wij het droevige bericht dat Gerard Michielsen die dag plotseling was overleden. Gerard kwam eind jaren ’60 van de vorige eeuw bij de Stichting Alterse Carnaval om de rol van Nar van Prins Ambrosio IV te vervullen. Na dat Prins Ambrosio III te kennen had gegeven om te stoppen zag Gerard voor hem de rol weggelegd om hem op te volgen als Prins Ambrosio IV.

Gerard heeft in alle jaren zeer veel betekend voor de Stichting Alterse Carnaval en de Alterse Vastelaoved in het algemeen. De laatste jaren genoot hij enorm van zijn bezoeken aan de Boerenmaoltijd, samen met zijn vrouw en dochter.

Als Stichting Alterse Carnaval blijven wij Gerard altijd dankbaar voor zijn grote inzet en het vele werk wat hij voor ons heeft gedaan. Wij zullen Gerard blijven herinneren als iemand met een hart voor “zijn” Altere en de Alterse Vastelaoved.