Structuur

Wat is de Stichting Alterse Carnaval?

Sinds 1965 bestaat er op Altere een Stichting Alterse Carnaval.

Deze stichting heeft als doel het bevorderen van een vastelaovedviering in Bourgondische geest. De stichting organiseert hiervoor verschillende activiteiten, zoals een Openingsbal, waarbij het nieuwe vastelaovedliedje bekend wordt gemaakt; het inhalen van Prins Ambrosio met zijn gevolg op de Zaterdag voor Aswoensdag, het organiseren van een Alterse Optocht; het bezoeken van de zieken; het officieel beëindigen van de Vastelaoved op de Dinsdag voor Aswoensdag en het, waar dat kan, ondersteunen van vastelaovedverenigingen in Halsteren, dikwijls in de vorm van balbezoeken. Dit is nog maar een klein deel van de activiteiten van de stichting.

De Stichting Alterse Carnaval bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het Bestuur
  • De Commssies
  • De Boerenploeg

Het Bestuur

image-06-07-15-16_54

Dit spreekt eigenlijk voor zichzelft. In het bestuur zitten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Naast dit drietal zijn in het bestuur ook de commissies van de stichting vertegenwoordigd in de vorm van het commissiehoofd. Totaal komt het aantal bestuursleden dan op 7 stuks.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting bij de officiële instanties, zoals bevoorbeeld de Gemeente Bergen op Zoom. Verder heeft het bestuur het vertrouwen gekregen om bepaalde beslissingen (welke snel moeten worden genomen) in het belang van de Vastelaoved te nemen. Zo veel als maar kan, worden beslissingen genomen in overleg met de vrijwilligers van de stichting, de leden van de Spinolenraad.

De Commissies

De Stichting Alterse Carnaval kent een vijftal commissies. Deze zijn:

◘ De Commissie Protocol
◘ De Technische Commissie
◘ De Commissie Optocht
◘ De Financiële Commissie
◘ BeTAC

De Commissie Protocol

CKF_SAC_2015-Poster_met_data

De Commissie Protocol kun je wel de ’denktank’ van de stichting noemen. Al vanaf het begin is deze groep van personen aanwezig geweest binnen de stichting. In eerste instantie bestond deze groep uit de Prins, de Grootste Boer, de Nar en veldwachter LaForce.

Later is de Commissie ‘Prottekol’ gaan heten en is in de loop der tijd uitgebreid met adjudant(en). Deze commissie speelt de belangrijkste rol bij de carnevaleske invulling van de Vastelaoved.

Zo bedenkt deze commissie het motto. Het motto wordt in overleg met de insigne ontwerper, Diego Terroba, bedacht en goedgekeurd. Als het motto goedgekeurd is, wordt aan een uitgelezen groep muzikanten de opdracht gegeven om het carnevalsliedje te maken. Naast deze belangrijke taken, zorgt deze commissie ook voor de invulling en ideeën voor het toneelstukje bij de Intocht, Het schrijven van stukjes voor de carnavalskrant, enz.

Gezien de belangrijke taak van Protocol is het noodzaokelijk dat deze commissie regelmatig vergaderd, wat dan ook één keer in de twee weken gebeurt.

Voor een groot aantal zaken die de Commissie Protocol bedenkt, zijn verschillende zaken nodig. Hier is dan een taak weggelegd voor de Technische Commissie.

De Technische Commissie

Pag17 - Technies

In het begin was elk lid van de stichting werkzaam binnen deze commissie. Vanwege de kleine groep personen waaruit de stichting bestond, moest dit ook wel. Ook de evolutie van de technische commissie heeft niet stil gestaan. Tegenwoordig is de commissie gevestigd in een eigen loods op het industrieterrein Oude Molen van Halsteren. Taken van belang zijn: Het onderhouden en vervaardigen van het rijdend materieel van de stichting en het bouwen van decors en aanverwante artikelen voor de vastelaovedviering.

Als je het wagenpark (“brandweerwaoge, prinsenwaoge en sgooiwaoge”) van de stichting bekijkt, is er werk genoeg voor de commissie. Dit wagenpark moet namelijk goed worden onderhouden, zodat het ook ieder jaar weer mee kan rijden in o.a. de Optocht. Voor de Optocht komen we dan vanzelf bij de commissie die hiervoor verantwoordelijk is.

Commissie Optocht

CKF_SAC_OPTOCHT_2015-5085

Ook hier geldt weer dat in het begin van de stichting iedereen een deel van de optochtorganisatie deed. Later is dit een zelfstandige groep geworden. Vanwege de uitbreiding van de bezigheden van de stichting, zoals een altijd maar groter wordende Intocht, was dit nodig ook. Een Vastelaoved , zoals we die nu kennen, is niet meer met een kleine groep mensen te organiseren.

Belangrijke taken van de commissie optocht zijn: Het afsluiten van contracten voor de Intocht en Optocht; Het bezoeke van de verschillende bouwclubs; Het op een juiste manier opstellen van de Intocht en Optocht; Het verzorgen van een juist reglement en natuurlijk tijdens de optocht-dagen zelf er voor zorgen dat de optochten goed worden verreden.

Voor veel hierboven genoemde zaken is natuurlijk geld nodig; kijk alleen maar naar het prijzengeld voor de prijsuitreiking van de Optocht.

Hiervoor wordt gezorgd door de:

Financiële Commissie:

Zakdoeken

De financiële commissie is in het begin ontstaan uit een aantal personen die gevormd werden rond de penningmeester. Zij ondersteunden de penningmeester bij de organisatie van activiteiten die geld in het laatje brachten.

We denken dan aan de Huis-aan-huis-donateursaktie, insigneverkoop en in het verleden ook de vlooienmarkten, de wip- en rikconcourse, enz., enz. Tot op de dag van vandaag is dat niet verandert, maar met de opmerking dat het aantal activiteiten flink is uitgebreid.

Als laatste hebben we BeTAC

BeTAC staat voor ’Behoud Tredisies Alterse Carnaval’. Deze commissie bestaat alleen maar uit de ereleden van de Stichting Alterse Carnaval. De ereleden hebben een controlerende taak. Zij houden in de gaten of de organisatie van de Alterse Vastelaoved wel volgens de tradities is en in de geest van de Alterse Vastelaoved.

De Boerenploeg

SAC_2016_01_15

Alle leden van de Stichting Alterse Carnaval, en die werkzaam zijn in de verschillende commissies, vormen samen de Boerenploeg. Tijdens de Vastelaoved begeleiden ze de Prins, met zijn gevolg, bij de verschillende feestelijkheden en zorgen samen met hem dat de “Leut” over “Altere” heerst.