St. Maarten / 11-11 Viering

Op 11 november wordt al jaren het Sint Maarten feest gevierd. Sint Maarten ofwel Sint Martinus, was als Romeins ruitersoldaat gelegerd in het huidige Frankrijk en stond bekend om zijn goedgevigheid. In Amiens had hij eens geen geld voor een halfnaakte bedelaar die bij de stadspoort zat te verkleumen en hij kliefde ten behoeve van de man spontaan zijn rode krijgsmantel in tweeën. Die mantel behoorde voor helft aan de keizer en voor de helft aan hem, en dat deel schonk hij weg. In een droom ’s nachts meldde Jezus hem dat hìj die bedelaar was geweest. Martinus nam ontslag uit het leger en stichtte in het jaar 370 bij Poitiers de eerste kloostergemeenschap van het Westen. Briefhoofd_Detail_WapenAltere Sint Maarten is ook nauw verbonden met Halsteren. Zo staat hij in het voormalige gemeentewapen, de St. Martinuskerk is naar hem vernoemd en zijn er diverse verwijzingen binnen ons dorp naar hem. Denk bijvoorbeeld aan het St. Maartenplein , Turnvereniging St. Martinus en de St. Maartenschool. 11 november is ook de start van het nieuwe carnavalseizoen. 11 is al van oudsher het getal van de zotten en dwazen. Om die reden start het carnavalseizoen op d’n elfde van d’n elfde (11-11). CKF_SAC-11-11-0335Meestal zijn de 11-11 vieringen, vanwege het late tijdstip, alleen voor volwassenen en we hebben al regelmatig vragen gehad om ook iets voor kinderen te organiseren met 11-11. Na het succes van de afgelopen jaren willen we dan ook als Stichting Alterse Carnaval beide feesten weer combineren op 11 november. We zullen dit doen in de vorm van een Lampionnenoptocht die zal starten op het St. Maartenplein en die zal eindigen bij ”De Spinool” op het Burg. Mastboomplein te Halsteren. We verzamelen om 18:44 uur. Samen met d’n Hoogheid en zijn gevolg zullen we dan de volgende route lopen; St. Maartenplein – Vijverstraat – Julianastraat – Schoolstraat – Lindenlaantje – Dorpsstraat – Burg. Mastboomplein tot aan het bronzen beeld van ‘De Alterse Spinool’.Bij De Spinool zullen d’n Hoogheid en de Grootste Boer dan hun eed afleggen. Na het dansen van de zevensprong is er voor alle kinderen nog een verrassing. Hierbij nodigen we dan ook alle kinderen uit Halsteren van harte uit om mee te doen aan de lampionnenoptocht. Je kunt je eigen lampion meebrengen, maar lampionnen zijn ook op de avond zelf te koop voor € 2,50. Graag tot ziens.