De Adjudant

De Adjudant is iemand die je niet veel op de voorgrond zal zien, maar die veel werk verzet op de achtergrond. Vanaf de Sint Maarten / 11-11 viering tot aan Aswoensdag zorgt hij er voor dat de Prins alles binnen handbereik heeft om zijn taak als leutvorst te kunnen vervullen. In de praktijk blijkt dat de Adjudant niet alleen zijn diensten verleent aan de Prins, maar dat ook de overige leden van het Protocol dankbaar gebruik hiervan maken.

Net zoals de andere personen heeft de adjudant vanaf de Sint Maarten / 11-11 viering tot de Intocht zijn werk kledij. Hij draagt dan de blauwe boerenkiel, een Braobants bonte zakdoek met dasspeld en de boerenpet Verder is hij herkenbaar aan de groen met groen en witte tressen die hij op zijn kiel draagt. De adjudant let ook op het tijdschema voor de diverse bezoeken en laat 5 minuten voor vertrek een signaal horen met zijn signaal hoorn voor het aankomende vertrek. Vanaf de Intocht draagt de Adjudant, wanneer mogelijk, een half masker.