5 x 11 – Nuuwe Pin

Al een paor jaor geve me mee de Vastelaoved ‘n pin uit. Vanweges ’t kommede jubilee van 5 x 11 keer Alterse Vastelaoved emme dees jaor ’n hele spesjaole pin.

pin_2015_twinkles

Dees pin is gemaokt in ’n beperkte oplaoge en is verkrijgbaor venaf d’Alterse braderie, die wor gehouwe in ’t derde weekend van September. Wulde gij nou zeker zijn dà ge zo’n pin in oew verzaomeling zult ebbe, kom dan effekes lengs tijdes de braderie om d’r ene te kope.

À ge mar leut et!