Structuur

Wad is d’n Stichting Alterse Carnaval?

Sins 1965 bestaot ’r op Altere ’n Stichting Alterse Carnaval.

Dees stichtieng et as doel ’t bevordere van ’n vastelaovedviering in Bourgondiese geest. De stichtieng orgaoniseert hiervor deffrente bezigheje, zoas ’n Openingsbal, waorbij ’t nuuwe vastelaovedliedje bekend wor gemaokt; ’t inhaole van Prins Ambrosio mee z’n gevolg op de Zaoterdag voor Asselewoestag, ’t orgaonisere van d’n Alterse Optocht; ’t bezoeke van de zieke; ’t offiesjeel beëindige van de Vastelaoved op de Destag vor Asselewoestag en ’t, waor dà kan, ondersteune van vastelaovedverenigienge op Altere, dikkels in de vörm van balbezoeke. Did is nog mar ’n klein deel van de bezigheje van de stichtieng.

De Stichting Alterse Carnaval bestaot uit de volgede onderdele:

  • ’t Bestuur
  • De Kemmissies
  • De Boereploeg.

’t Bestuur

image-06-07-15-16_54

Dì sprikt eigelijk vor z’neige. In ’t bestuur zitte de voorzitter, de sikretaoris en de penniengmeester. Neffe dì drietal zijn in ’t bestuur ok de kemmissies van de stichtieng vertegenwoordigd in de vörm van ’t kemmissiehoofd. Totaol komt dà aontal bestuursleje dan op 7 stuks.

’t Bestuur vertegenwoordigt de stichtieng bij d’offiesjele instanties, zoas bevobbeld de Gemeente Bergen op Zoom. Wijer et ’t bestuur ’t vertrouwe gekrege om bepaolde beslissienge (uuleke rap motte worre genome) in ’t belang van de Vastelaoved te neme. Zo veul as mar kan, worre beslissienge genome in overleg mee de vrijwullegers van de stichtieng, de leeje van de Spinolenraod.

De Kemmissies

De Stichting Alterse Carnaval kent een vijftal kemmissies. Dees zijn:

◘ De Kemmissie Prottekol
◘ De Technische Kemmissie
◘ De Kemmissie Optocht
◘ De Finansjele Kemmissie
◘ BeTAC

De Kemmissie Prottekol

CKF_SAC_2015-Poster_met_data

De Kemmissie Prottekol kunde wel de ’denktank’ van de stichtieng noeme. Al venaf ’t begin is dees groep van persone aonwezig gewiest binnen de stichtieng. In eest instantie bestong dees groep uit de Prins, de Grootste Boer, de Nar en veldwachter LaForce.

Laoter is de kemmissie ‘Prottekol’ gaon hete en is in de loop d’r tijd uitgebreid mee adjudant(e). Deze kemmissie spult de belangrijkste rol bij de carnevaleske invullieng van de Vastelaoved.

Zo bedenkt dees kemmissie ’t motto. ’t Motto wor in overleg met de insienjeontwerper, Diego Terroba, bedocht en goedgekeurd. As ’t motto goedgekeurd is, wor aon ’n uitgeleze groep muzikante d’opdracht gegeve om ’t carnevalsliedje te maoke. Neffe dees impertante zaoke zörgt dees kemmissie ok vor d’invullieng en ideeje vor ’t teneelstukske bij d’n Intocht, ’t schrijve van stukskes vor de carnevalskrant, enz.

Gezien d’impertante taok van Prottekol is ’t noodzaokelijk dà dees kemmissie regelmaotig vergaodert, wà dan ok ééns in de twee weke gebeurt.

Vor ’n groot aontal zaoke die de kemmissie Prottekol bedenkt, zijn deffrente diengers nodig. Hier is dan ’n taok weggeleed vor de Technische Kemmissie.

De Technische Kemmissie

Pag17 - Technies

In het begin waar ’n ielk lid van de stichtieng warkzaam binne dees kemmissie. Vanweges de kleine groep persone waoruit de stichting bestong, moes did ok wel. Ook de evolutie van de technische commissie è niet stil gestaon. Tegeswoorig is de kemmissie gevestigd in ’n eige loods op ’t industrieterrein van Altere. Taoke van impertansie zijn: ’t onderhouwe en vervaordige van ’t rijend matriaol van de stichtieng en ’t bouwe van decors en aonverwante diengers vor de vastelaovedviering.

A ge ’t waogepark (brandweerwaoge, prinsenwaoge en sgooiwaoge) van de stichtieng bekekt, ist ’r wark genogt vor de kemmissie. Dì waogepark mot naomelijk goed worre onderhouwe, zodà ’t ok ielk jaor wir mee kan rije in o.a. d’n Optocht. Vor d’n Optocht komme me dan vanzelvers bij de kemmissie die hiervor verantwoordelijk is.

Kemmissie Optocht

CKF_SAC_OPTOCHT_2015-5085

Ok hier gel wir dat in ’t begin van de stichtieng ’n ielk ’n deel van d’ optochtorgaonisaosie dee. Laoter is dì ’n zelfstandige groep geworre. Vanweges d’uitbreijing van de bezigheje van de stichtieng, zoas ’n altij mar groter worrenden Intocht, waar dì nodig ok. ’n Vastelaoved , zoas me die nou kenne, is nie mir mee ’n kleine groep mense t’orgaonisere.

Impertante taoke van de kemmissie optocht zijn: ’t afsluite van contracte vor de Intocht en Optocht; ’t bezoeke van de deffrente bouwclubs; ’t op een sjuuste menier opstelle van de Intocht en Optocht; ’t verzörge van ’n sjuust reglement en netuurlijk tijdes d’optocht-daoge zelf d’rvor zörge dat d’optochte goed wor verreje.

Vor veul hierbove genoemde zaoke is netuurlijk geld nodig; kek allenig mar naor ’t prijzegeld vor de prijsuitreiking van d’Optocht.

Hiervor wor gezörgd deur de:

Finansjele Kemmissie:

Zakdoeken

De finansjele kemmissie is in ’t begin ontstaon uit een aontal persone die gevörmd wiere rommetom de penniengmeester. Zullie ondersteunde de penningmeester bij d’orgaonisaosie van bezigheje die geld in het laodje brochte.

Me denke dan aon de Huis-aon-huis-donneteursaksie, insienjeverkoop en in ’t verleje ok de vlooiemarte, de wip- en rikconcourse, enz., enz. Tot op de dag van vedaog is dà nie verandert, mar mee d’opmerking dat ’t aontal bezigheje flienk is uitgebreid.

As lèste hebbe me BeTAC

BeTAC staot vor ’Behoud Tredisies Alterse Carnaval’. Dees kemmissie bestaot allenig uit d’ereleje van de Stichting Alterse Carnaval. D’ereleje hebbe ’n kontrelerende taok. Zullie houwe in de gaote of d’orgaonisaosie van d’Alterse Vastelaoved wel volges de tredisies is en in de geest van d’Alterse Vastelaoved.

De Boereploeg

SAC_2016_01_15

Alle leje van de Stichting Alterse Carnaval, en die warkzaam zijn in de deffrente kemmissies, vörme saome de Boereploeg. Tijdes de Vastelaoved begeleije ze de Prins, mee z’n gevolg, bij de deffrente feestelijkheje en zörge saome mee ’m dat de Leut over Altere heerst.