Broojebal vor 55+ Spinole

Hallo Spinole,

Wie van gullie ging er, laank geleje, naor ’t Broojebal? Ge wit ommers wel dà me verleej jaor hier op Altere ’n Jubelee van 5 x 11 kere Alterse Vastelaoved are. M’ebbe toen ok een jubeleejum fotoboek uitgebrocht mee daorin ok leutige fotookes van ’t Broojebal van weleer. 

Zo t’rug kijkend op die leutige fotookes van ’t Broojebal uit de jaore ’70 & ’80 van de vorigen eeuw krege me, as Stichting Alterse Carnaval, ’t idee om voor de ouwere jonge Spinole van 55+ ’n feestje te gaon houwe. ’n Leutige middag mee meziek, vermaok en gezelligheid en nog veul meer.

Op 4 feebrewaorie 2017 zal ’t Broojebal vor 55+ Spinole g’houwe worre in ’t Leuthol (SVW de Wittenhorst, Lindenlaontje 1 te Altere) en zal beginnen om 14:11 uur.

Kom dus mee z’n alle naor ’t Broojebal. Hoe meer Spinole, des te leutiger ’t wor. En vor ’n ielk emme nog ’n leutige verrassieng.

À ge mar leut et!