Bouwersbal

As afsluitieng van d’n Vastelaovedoptocht van sondag, houdt de Stichting Alterse Carnaval op sondagaoved 19 feebrewaorie 2023 ’t Bouwersbal. 

Op ’t Bouwersbal kunne de deelnemers en toeschouwers van d’Altersen Optocht naorpraoten over de waoges, meziekskes en alle andere deelnemers die ‘s-middags emme mee gereje. Ge kun om 21.11 uur aonschuive. ’t Bal is bedoeld vor alle Spinolen en Spinooltjes. Mar zoas de naom al doe vermoede, zijn ok bouwers en Vastelaovedvierders uit d’omgevieng van Altere van harte welkom.

Tijdes ’t bal zulle de bekerprijze van d’Altersen Optocht worre uitgereikt aon de AO-Kattegerie, B-Kattegerie, C-Kattegerie en de Kattegerie Meziekgroepe.

’t Bal is vor ’n ielk graotis toegankelijk. Bouwersbal_2016