Reclaome Optocht

De Alterse bouwers zijn druk bezig om hullie waoges klaor te krijge. In hullie bouwkoten wordt ‘r hard gewarkt om de leste hand te leggen aon de waoges zodat ‘r ’n gaeve optocht gereeje zal worre! Iellek jaor wir trekt de Alterse Vastelaoved optocht duuzende bezoekers uit de regio.

Me hope netuurlijk da mee d’n optocht op 19 feebrewaorie 2023 alle pottemeneekes op z’n kop staan, maar eerst kloppe we bij onze trouwe en nuuwe relaoties aon om hullie te vraoge ons dees jaor wir te helpe.

Daorom nodige wij oe van harte uit om deel te neme aon de reclaome-optocht. Een leutige menier om, vorafgaond aon d’Alterse Vastelaoved optocht, reclaome te maken voor oew bedrijf. ’t Pebliek is t’r, nou gullie nog?!

Tarieve Reclaome Optocht 2023
A-1: Personewaoge (met of zonder aonhanger) € 45
A-3: Motore € 35
B-1: Tractore, heftrucks e.d. € 45
C-1: Vrachtwaoges en busse € 60
C-3: Idem als C-1 mar mee oplegger of aonhanger € 70
D-1: Lopede reclaome / Fiets / Fietskar € 30

Schrijf oew eige nou in via ’t inschrijffommelier