Inschrijve Reclaome Optocht

Hier kunde oew eige inschrijve vor d’n Reclaome Optocht.

(De Algemene Voorwaarden worden niet in het Alters Dialect weergegeven)

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Deelname aan de reclameoptocht is alleen toegestaan voor commerciële bedrijven en / of personen, verenigingen, stichtingen en overige maatschappelijke organisaties.
  1. Van deelname aan de reclameoptocht zijn of worden uitgesloten:

-zij, die gekleed zijn in licht ontvlambare kostuums.
-zij, die kwetsende en onsmakelijke voorstellingen uitbeelden, alsmede personen gekleed in religieuze kleding.
-zij, die tijdens de optocht alcoholische dranken meevoeren, nuttigen of uitdelen.

  1. Voor deelnemers die reclame-uitingen mogen uitdelen is dat enkel tijdens het trekken van de reclameoptocht toegestaan door lopende deelnemers die de reclame-uiting aan het publiek overhandigen. Het is echter bij politieverordening beslist verboden voorwerpen of drukwerken vanaf de voertuigen te overhandigen of tussen het publiek te werpen.
  2. De uitlaatgassen van met dieselolie gestookte motoren dienen, indien mogelijk, boven de bestuurderscabine te worden afgevoerd.
  1. Voor wagens met een geluidsinstallatie geldt, dat alleen muziek ten gehore mag worden gebracht, binnen de toegestane geluidsnormen.
  1. Bij politie verordening dienen de open ruimtes aan de zijkant tussen de wielen bij opleggers afgeschermd te worden. Het afschermen kan d.m.v. spandoeken of door begeleiding van de wagen door twee personen, aan weerszijden één begeleider.
  2. Indien een inschrijving bestaat uit 4 of meer onderdelen uit de tarievenlijst dan mag de deelnemer gratis reclaome-uitingen uitdelen.

Opstelling: Tussen 12:45 en 13:15 uur

Vertrek der stoet: Om 14:00 uur op aangeven van de commissie optocht

Nadere instructies betreffende opstelling, vertrek, route enz volgen na inschrijving.