In memoriam

Op deze website zijn alle overleden ereleden, (ere)leden met verdienste en stichtingsleden, die ten tijde van hun overlijden lid waren van de stichting, vermeld met een in memoriam.

Overleden oud-leden zijn hier niet vermeld maar natuurlijk zijn wij ook hen en alle overige vrijwilligers die ons inmiddels ontvallen zijn bijzonder erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid.

Zij hebben de Stichting Alterse Carnaval mede gemaakt tot de Stichting die we heden ten dage zijn en hebben de basis gelegd voor onze toekomst.

IMG_1283

(Dit gedeelte van de website is niet beschikbaar in het Alters Dialect)