Kelender

nov
1
zo
1-11 Bekendmaoking motto
nov 1 hele dag

Op 1 november wor ’t nuuwe motto bekend gemaokt vor ’t nuuwe jaor. Tredisie getrouw worre de boere, boerinne en vrijwulligers van de Stichting Alterse Carnaval, deur de kemissie Prottekol uitgenodigd vor ’n bijeenkomst. Op ’n leutige menier wor dan ’t nuuwe motto bekend gemaokt aon de aonwezige. 1-11

Foto: Bekendmaoking motto 2016.

nov
11
wo
St. Maerte / 11-11 Viering
nov 11 @ 18:44

Op 11 november wor al jaore ’t Sintere Maerte feest gevierd. Sintere Maerte ofwel Sint Martinus, waar as Remeins ruitersoldaat gelegerd in ’t huidige Frankrijk en stong bekend om z’n goedgevigheid. In Amiens aar ie ’s gin geld vor ’n halfnaokte bedelaor die bij d’n stadspoort zat te verkleume en hij kliefde ten behoeve van de man spontaon zijn rooje krijgsmantel in tweeje. Dieje mantel behoorde vor d’n helft aon de keizer en vor d’n helft aon hem, en da deel schonk hij weg. In ’n droom ‘s-nachts meldde Jezus hem dat hìj diejen bedelaor waar gewist. Martinus noom ontslag uit ’t leger en stichtte in het jaor 370 bij Poitiers d’n eerste kloostergemeenschap van ’t Weste. Briefhoofd_Detail_WapenAltere Sint Maerte is ok nauw verbonde mee Altere. Zo staot iej in ’t vormaolige gemeentewaope, de St. Martinuskerk is naor hem vernoemd en zijn ‘r differente verwijzinge binne ons dörp naor hem. Denk bijvobbeld aon ’t St. Maartenplein , Turnvereniging St. Martinus en de St. Maartenschool. 11 november is ok d’n start van ’t nuuwe Vastelaovedseizoen. 11 is al van oudsher ’t getal van de zotten en dwaoze. Om die reeje start ’t Vastelaovedseizoen op d’n ellefde van d’n ellefde (11-11). CKF_SAC-11-11-0335Meestal zijn de 11-11 vieringe, vanweges ’t laote tijdstip, allenig vor volwassene en me hebbe al regelmaotig vraoge g’had om ok iets vor kindere t’ orgaonisere mee 11-11. Nao ’t succes van d’ afgelope jaore wulle me dan ok as Stichtieng Alterse Carnaval beide feeste wir combinere op 11 november. Me zulle dit doen in de vörm van ’n Lampiejonne-optocht die zal starte op ’t St. Maartenplein en die zal eindige bij ” D’n Spinool ” op het Burg. Mastboomplein te Altere. Me verzaomele om 18:44 uur. Saome mee d’n Hoogheid en z’n gevolleg zullen me dan de volgende route lope; St. Maartenplein – Vijverstraat – Julianastraat – Schoolstraat – Gasthuisstraat – Dorpsstraat – Burg. Mastboomplein tot aan het bronzen beeld van ‘D’n Alterse Spinool’. CKF_SAC-11-11-0304Bij D’n Spinool zulle d’n Hoogheid en d’n Grootste Boer dan ullie eed aflegge. Nao ’t danse van de zevensprong ister vor alle kinderen nog ’n verrassing. Hierbij nodige me dan ok alle kinderen uit Altere van harten uit om mee te doen aon d’n lampiejonne-optocht. Ge kun oew eige lampiejon meebrenge, mar lampiejonne zijn ok op de aved zelf te koop vor 2,- Euro. Gaere tot ziens.

jan
11
ma
Huis aon Huis Donneteurs actie @ Altere
jan 11 @ 18:00 – jan 13 @ 22:00

In de week van 11 jannewaorie 2021 zal d’ Alterse Carnavalskrant huis-aon-huis worre verspreid.

Tijdes dees Huis-aon-Huis Donneteursactie zulle de vrijwullegers van d’n Stichting Alterse Carnaval wir lengst de deure gaon om de carnavalskrant binne ’t kerkdörp Altere te bezörge. Hierbij zal aon d’inwoners van Altere om ’n bijdraoge gevroge worre vor d’Alterse Vastelaoved. ’t Schemao waorin de krant wor bezörgd is as volgt;

  • Maondag 11 jannewaorie – Wijk De Schans
  • Destag 12 jannewaorie – Wijk De Rode Schouw
  • Woensdag 13 jannewaorie – Wijk De Beek
  • Maondag 18 jannewaorie – Centrum Halsteren
  • Destag 19 jannewaorie – Gebied rommetom de St. Antoniusmolen

’t Geld wa tijdes dees actie wor opgehaold zal vaneiges wir volledig ten goede komme aon d’Alterse Vastelaoved.

D’n Stichting Alterse Carnaval dankt d’inwoners van Altere avast vor hullie bijdraoge. Pag26 - Adv_Donateur

jan
18
ma
Huis aon Huis Donneteurs actie @ Altere
jan 18 @ 18:00 – jan 19 @ 22:00

In de week van 11 jannewaorie 2021 zal d’ Alterse Carnavalskrant huis-aon-huis worre verspreid.

Tijdes dees Huis-aon-Huis Donneteursactie zulle de vrijwullegers van d’n Stichting Alterse Carnaval wir lengst de deure gaon om de carnavalskrant binne ’t kerkdörp Altere te bezörge. Hierbij zal aon d’inwoners van Altere om ’n bijdraoge gevroge worre vor d’Alterse Vastelaoved. ’t Schemao waorin de krant wor bezörgd is as volgt;

  • Maondag 11 jannewaorie – Wijk De Schans
  • Destag 12 jannewaorie – Wijk De Rode Schouw
  • Woensdag 13 jannewaorie – Wijk De Beek
  • Maondag 18 jannewaorie – Centrum Halsteren
  • Destag 19 jannewaorie – Gebied rommetom de St. Antoniusmolen

’t Geld wa tijdes dees actie wor opgehaold zal vaneiges wir volledig ten goede komme aon d’Alterse Vastelaoved.

D’n Stichting Alterse Carnaval dankt d’inwoners van Altere avast vor hullie bijdraoge. Pag26 - Adv_Donateur

jan
24
zo
Kadetjesbal @ 't Leut'ol
jan 24 @ 14:11 – 18:00

Hallo Spinolen en Spinooltjes, 

Op 24 jannewaorie 2021 zal ’t Kadetjesbal g’houwe worre in ’t Leuthol (De Wittenhorst, Lindenlaontje 1 te Altere) en zal beginne om 14:11 uur.

Kom dus mee z’n alle naor ’t Kadetjesbal. Hoe meer Spinolen en Spinooltjes, des te leutiger ’t wor.

En aon ’t end van de middag is ‘r vor de Spinooltjes nog ’n leutige maor voral lekkere verrassieng.

À ge mar leut et!

 

feb
10
wo
Waogetjes Kijke @ Bouwclubs
feb 10 @ 19:11 – 23:45

Op de woensdag vor de carnaval gaot d’n Hoogheid mee z’n gevolleg saome mee de boere, boerinne en vrijwullegers van de Stichting Alterse Carnaval lengs de bouwkoten in Altere en De Straot.

In dees bouwkoten is dan al maonde hard gewarkt aon de nuuwe waoge die mee zal rijje in o.a. ons eigeste Alterse optocht. Waogetjes_kijke_2016 Om avast de waoges van dichtbij te bewondere, en de mannekes en vrouwkes van de bouwclubs veul succes te wense, gaon me gaere ’n kijkje neme.

feb
12
vr
Scholebezoeke @ Diverse Scholen
feb 12 @ 08:30 – 17:00

Hallo Spinooltjes, Op vrijdag 12 feebrewaorie 2021 is ’t dan endelijk zo wijt. Prins Ambrosio kom dan mee z’n gevolleg wir naor de differente baosisscholen in Altere.

Hij is nou al reuze nuuwsgierig naor d’ activiteiten en optochte die göllie gaon houwe. Verleeje jaor waar ’t in ieder geval hartstikke leutig. Zoals göllie al wel wete kunne göllie mee oew kreaosies die vor school zijn gemaokt ok meedoen mee d’n kinderoptocht op zaoterdag 13 feebrewaorie 2021. Dees kinderoptocht wor gehouwe nao d’n intocht van de Prins mee z’n Nar.

Me verzaomelen om 14:11 uur op ’t plein bij Vogelenzang (naobij de Huiskamer van Halsteren). Hiernao gaon me saome mee d’n Grootste Boer, LaForce, De Boereploeg en differente dweilbandjes in optocht naor D’n Spinool. Daor gaon me de Prins mee z’n Narreke ophaole. As de Prins mee d’n Nar is aongekomme, gaon me in optocht gelijk naor ’t Leutol (De Wittenhorst) vor de kindervastelaoved. D’r wor dan ’n toneelstukske opgevoerd!

Nao de kindervastelaoved volgt dan de prijsuitreiking van de kinderoptocht. ’t Zou toch leutig zijn à ge mee oew vriendje, vriendinneke of de hele klas prijs zou hebbe?

Schrijf oew eige nouw in via ‘t inschrijffommelier

À ge mar leut et!

feb
13
za
Intocht @ Altere
feb 13 @ 13:44 – 18:00

Schrijf oew eige nou in vor d’n Kinderoptocht op 13 februari 2021!!!

Ee, leutige Spinooltjes,

Zijde gullie d’r al klaor vor? De Vastelaoved kom zo, or. Dà duur nie lank mir. Zijde al wà aon ’t maoke vor d’Intocht die saoterdags wir over Altere rijdt? Ge doe toch ommes ok mee, is ’t nie allenig, dan toch anders mee de school?

’n Ielk, dus ok de deelnemers aon de Kinderoptocht, verzaomele om 14:11 uur op ’t nuuwe plein bij Vogelenzang (naobij de Huiskamer van Halsteren). Saome mee d’n Grootste Boer, LaForce, d’n Boereploeg en de Meziekskes gaon me dan in optocht naor ‘D’n Spinool’ aon ’t Burg. Mastboomplein. Daor gaon me d’n Hoogheid mee z’n Narreke inhaole. Naordà d’n Hoogheid mee z’n Nar zijn ontvange deur d’n Grootste Boer en deur gullie ammaol beginne m’aon de Kinderoptocht. D’n Hoogheid zou ’t stikgaef vinne à gullie ammaol mee doen. Ommes, veule van gullie et ’n dag voraf al mee gedaon mee ’n leutige optocht op school. Nim oew gerijke van school mee en doe mee mee d’n Kinderoptocht. D’r zijn dees jaor wir leutige, nuuwe, glimmede preskes te winne, zelvers wir ne schoolprijs. Ge zul ’s zien oe leutig dad ’t ammaol is hier op Altere!

Schrijf oew eige nou in via ’t inschrijffommelier

Mar d’n Hoogeid komd ok dees jaor wir op school om alles te vertelle. En à ge dan nog vraogen et, dan kunde die g’rust aon ‘m stelle. Ge kund oew eige dan ok drek nog inschrijve bij ’n boer van de kemmissie optocht.

À ge mar leut et.

feb
14
zo
Reclaome optocht @ Altere
feb 14 @ 14:00 – 18:00

De Alterse bouwers zijn druk bezig om ullie waoges klaor te krijgen. In ullie bouwkoten wordt ‘r hard gewaarkt om de lèste hand te legge aon de waoges zodat ter een gaeve optocht gereeje zal worre! Iellek jaor wir trekt de Alterse Vastelaoved optocht duuzende bezoekers uit de regio.

Me hope netuurlijk da mee d’n optocht op 14 feebrewaorie 2021 alle pottemeneekes op z’n kop staan, maar eerst kloppe we bij onze trouwe en nuuwe relaoties aon om oe te vraoge ons dees jaor wir te helpe.

Daorom nodige wij oe van harte uit om deel te neme aon de reclaomeoptocht. Een leutige menier om, voorafgaond aan de Alterse Vastelaoved optocht, reclaome te maken voor oew bedrijf. ’t Pebliek is ter, nou guillie nog?!

Tarieven Reclame optocht 2021 
A-1: Personenauto (met of zonder aanhanger) € 45,-
A-3: Motoren € 30,-
B-1: Tractoren, heftrucks e.d. € 45,-
C-1: Vrachtwagens en bussen € 60,-
C-3: Idem als C-1 maar met oplegger of aanhanger € 65,-
D-1: Lopende reclame tot en met 5 personen € 20,-
D-2: Lopende reclame vanaf 6 personen € 30,-

Schrijf oew eige nou in via ’t inschrijffommelier IMG_3108

Alterse Braobantse Wal Optocht @ Altere
feb 14 @ 14:11 – 18:00

À ge dì leest zijn de voorbereidinge al in volle gang, zoda alles d’r strakskes goed uit komt te zien vor d’n Braobantse Wal Optocht hier op Altere. Me kunne nog steeds trots zijn op onzen Optocht, en diegene die ielk jaor wir ’t vor mekaor krijge om wà schoons op straot te brenge.

Mee ’t nuuwe motto van dees jaor is ‘r wir genog inspiraosie vor de bouwers, meziekskes, loopgroepe, paore en enkelienge. Edde gij, mee ’t nuuwe motto, nou ok genog inspieraosie om mee te doen in d’n Alterse optocht, schrijf oew eige dan in.

Dì kunde doen op zaoterdag 23 jannewaorie 2021, tusse 16:00 en 17:00 uur in Kefeeke De Beek aon d’n Febriekstraot in Altere.

Ge kun oew eige ok inschrijve via het inschrijffommelier.

Spinole, ge zul ’s zien wà vor gaeven Braobantse Wal Optocht wir hier op Altere rijd op 14 feebrewaorie 2021. Optocht_2016 Ge mot gewoon komme kijke; ge geloofd oew oge nie, zo schoon ist ie.

À ge mar leut et

Bouwersbal @ Café De Beek
feb 14 @ 21:11 – 23:45

As afsluiting van d’n Vastelaovedoptocht van zondag, houdt de Stichting Alterse Carnaval op sondagaoved 14 feebrewaorie 2021 in Kefee ,,De Beek” aon de Febriekstraot ’t Bouwersbal. 

Op ’t Bouwersbal kunne de deelnemers en toeschouwers van d’Altersen Optocht naopraoten over de waoges, meziekskes en alle andere deelnemers die ‘s-middags emme mee gereje. Ge kun om 21.11 uur aonschuive bij Kefee ,,De Beek”. ’t Bal is bedoeld vor alle Spinolen en Spinooltjes. Mar zoas de naom al doe vermoede, zijn ok bouwers en Vastelaovedvierders uit d’omgevieng van Altere van harte welkom.

Tijdes ’t bal zulle de bekerprijze van d’Altersen Optocht worre uitgereikt aon de AO-Kattegerie, B- Kattegerie, C- Kattegerie en de Kattegerie Meziekskes.

’t Bal is vor ’n ielk graotis toegankelijk. Bouwersbal_2016  

feb
15
ma
Ziekebezoek @ Altere
feb 15 @ 08:30 – feb 16 @ 12:30

Carnaval, ’t feest van d’n lach en d’n traon, en soms dan ok letterlijk tijdes ’t ziekebezoek. Op d’n maondag en destag tijdes d’n Carnaval bezoekt d’n Hoogheid mee z’n gevolleg de zieken aon huis.

Ziekenbezoek

Tijdes dees bezoeke prebere me de zieke ’n stukske plezier te brenge en wor naomes de stichting en de Alterse gemeenschap ’n fruitmand aangebooje. Helaos kunne me nie alle zieke bezoeke omda de periode daarvor te kört is (of ’t aontal zieke te groot). Daornaost zijn me nie altij op d’ hoogte wie d’r ziek zijn. Me zijn vor dees informaosie afhankelijk van derde. Fruitmand

feb
16
di
Sluiting @ Altere
feb 16 @ 18:33 – 23:45

Op d’n destagaved wor deur d’n Stichting Alterse Carnaval ’n interne sluiting gehouwe. Tijdes dees sluiting wor op ’n leutige menier teruggekeken op de afgelope Vastelaove’d.

De veule vrijwulligers die hebbe geholpe mee d’orgaonisasie van di prachtige feest worre bedankt vor hun inzet en in ’t zonneke gezet.
Nadao d’n Prins, Nar, LaForce en d’n Grootste Boer hun spulle terug hebbe gegeve aon d’n Voorzitter gaot d’n sleutel van Altere wir terug naor ’t Gemeentebestuur.
De Vastelaoved zit er dan wir op en d’n Prins, zijn Nar en d’n adjudant vertrekke, saome mee d’n Spinool terug naor Slikkenburg.

À ge mar leut et en tot volleged jaor!