Kelender

jan
9
di
Rippetisie Nuuwe liejke @ Café Tivoli
jan 9 @ 19:30 – 21:00

Sint CeciliaOp 9 jannewaorie 2018 zal Harmonie St. Cecilia Eensgezindheid, in saomewarking mee d’n Stichting Alterse Carnaval, ’n rippetisie aoved houwe vor ’t nuuwe Alterse Vastelaovedliejke vor 2018.

Dees aoved wor gehouwe in kefee Tivoli te Altere, en zal starte om 19:30 uur. Dees rippetisie aoved is toegankelijk vor muzikante van dweilbands, schoolbands en alle meziek geïnteresseerde.

Nim gerust oew instrumentje mee en, onder begeleiding van d’n diregent van Harmonie St. Cecilia, maoke me d’r ’n leutige muzikaole aoved van.

 

jan
15
ma
Huis aon Huis Donneteurs actie @ Altere
jan 15 @ 18:00 – jan 17 @ 22:00

In de week van 15 jannewaorie 2018 zal d’ Alterse Carnavalskrant huis-aon-huis worre verspreid.

Tijdes dees Huis-aon-Huis Donneteursactie zulle de vrijwullegers van d’n Stichting Alterse Carnaval wir lengst de deure gaon om de carnavalskrant binne ’t kerkdörp Altere te bezörge. Hierbij zal aon d’inwoners van Altere om ’n bijdraoge gevroge worre vor d’Alterse Vastelaoved. ’t Schemao waorin de krant wor bezörgd is as volgt;

  • Maondag 15 jannewaorie – Wijk De Schans
  • Destag 16 jannewaorie – Wijk De Rode Schouw
  • Woensdag 17 jannewaorie – Wijk De Beek
  • Maondag 22 jannewaorie – Centrum Halsteren
  • Destag 23 jannewaorie- Gebied rommetom de St. Antoniusmolen

’t Geld wa tijdes dees actie wor opgehaold zal vaneiges wir volledig ten goede komme aon d’Alterse Vastelaoved.

D’n Stichting Alterse Carnaval dankt d’inwoners van Altere avast vor hullie bijdraoge. Pag26 - Adv_Donateur

jan
20
za
Broojebal @ 't Leut'ol
jan 20 @ 14:11

Hallo Spinole,

Wie van gullie ging er, laank geleje, naor ’t Broojebal? Tijdes ’t lèste jubelee emme toen ok een jubeleejum fotoboek uitgebrocht mee daorin ok leutige fotookes van ’t Broojebal van weleer. 

Zo t’rug kijkend op die leutige fotookes van ’t Broojebal uit de jaore ’70 & ’80 van de vorigen eeuw krege me, as Stichting Alterse Carnaval, ’t idee om voor de ouwere jonge Spinole, mar ok vor de jongere ouwe Spinole, ’n feestje te gaon houwe. Verleje jaor are me ’n Leutige middag mee meziek, vermaok en gezelligheid en nog veul meer.

Op 20 jannewaorie 2018 zal ’t Broojebal g’houwe worre in ’t Leuthol (SVW de Wittenhorst, Lindenlaontje 1 te Altere) en zal beginnen om 14:11 uur.

Kom dus mee z’n alle naor ’t Broojebal. Hoe meer Spinole, des te leutiger ’t wor. En vor ’n ielk emme nog ’n leutige verrassieng.

À ge mar leut et!

jan
21
zo
Kadetjesbal @ 't Leut'ol
jan 21 @ 14:11 – 18:00

Hallo Spinolen en Spinooltjes, 

Op 21 jannewaorie 2018 zal ’t Kadetjesbal g’houwe worre in ’t Leuthol (De Wittenhorst, lokaosie vormaolige bibliotheek, Lindenlaontje 1 te Altere) en zal beginne om 14:11 uur.

Kom dus mee z’n alle naor ’t Kadetjesbal. Hoe meer Spinolen en Spinooltjes, des te leutiger ’t wor.

En aon ’t end van de middag is ‘r vor de Spinooltjes nog ’n leutige verrassieng.

À ge mar leut et!

Kadetjebal_2016

jan
22
ma
Huis aon Huis Donneteurs actie @ Altere
jan 22 @ 18:00 – jan 23 @ 22:00

In de week van 15 jannewaorie 2018 zal d’ Alterse Carnavalskrant huis-aon-huis worre verspreid.

Tijdes dees Huis-aon-Huis Donneteursactie zulle de vrijwullegers van d’n Stichting Alterse Carnaval wir lengst de deure gaon om de carnavalskrant binne ’t kerkdörp Altere te bezörge. Hierbij zal aon d’inwoners van Altere om ’n bijdraoge gevroge worre vor d’Alterse Vastelaoved. ’t Schemao waorin de krant wor bezörgd is as volgt;

  • Maondag 15 jannewaorie – Wijk De Schans
  • Destag 16 jannewaorie – Wijk De Rode Schouw
  • Woensdag 17 jannewaorie – Wijk De Beek
  • Maondag 22 jannewaorie – Centrum Halsteren
  • Destag 23 jannewaorie- Gebied rommetom de St. Antoniusmolen

’t Geld wa tijdes dees actie wor opgehaold zal vaneiges wir volledig ten goede komme aon d’Alterse Vastelaoved.

D’n Stichting Alterse Carnaval dankt d’inwoners van Altere avast vor hullie bijdraoge. Pag26 - Adv_Donateur

feb
7
wo
Waogetjes Kijke @ Bouwclubs
feb 7 @ 19:11 – 23:45

Op de woensdag vor de carnaval gaot d’n Hoogheid mee z’n gevolleg saome mee de boere, boerinne en vrijwullegers van de Stichting Alterse Carnaval lengs de bouwkoten in Altere en De Straot.

In dees bouwkoten is dan al maonde hard gewarkt aon de nuuwe waoge die mee zal rijje in o.a. ons eigeste Alterse optocht. Waogetjes_kijke_2016 Om avast de waoges van dichtbij te bewondere, en de mannekes en vrouwkes van de bouwclubs veul succes te wense, gaon me gaere ’n kijkje neme.

feb
9
vr
Scholebezoeke @ Diverse Scholen
feb 9 @ 08:30 – 17:00

Hallo Spinooltjes, Op vrijdag 9 feebrewaorie is ’t dan endelijk zo wijt. Prins Ambrosio kom dan mee z’n gevolleg wir naor de differente baosisscholen in Altere.

Hij is nou al reuze nuuwsgierig naor d’ activiteiten en optochte die göllie gaon houwe. Verleeje jaor waar ’t in ieder geval hartstikke leutig. Zoals göllie al wel wete kunne göllie mee oew kreaosies die vor school zijn gemaokt ok meedoen mee d’n kinderoptocht op zaoterdag 10 feebrewaorie 2018. Dees kinderoptocht wor gehouwe nao d’n intocht van de Prins mee z’n Nar.

Me verzaomelen om 13:44 uur in de Fabriekstraat (naobij Kefee De Beek). Hiernao gaon me saome mee d’n Grootste Boer, LaForce, De Boereploeg en differente dweilbandjes in optocht naor D’n Spinool. Daor gaon me de Prins mee z’n Narreke ophaole. As de Prins mee d’n Nar is aongekomme, gaon me in optocht naor ’t Ouwe Raodhuis, à waor hij wor ontvange deur de Burgemeester en Wethouwers.

Gelijk hiernao gaon me naor ’t Leutol (De Wittenhorst) vor de kindervastelaoved. D’r wor dan ’n toneelstukske opgevoerd! Nao de kindervastelaoved volgt dan de prijsuitreiking van de kinderoptocht. ’t Zou toch leutig zijn à ge mee oew vriendje, vriendinneke of de hele klas prijs zou hebbe?

Schrijf oew eige nouw in via ‘t inschrijffommelier

À ge mar leut et!

feb
10
za
Intocht @ Altere
feb 10 @ 13:44 – 18:00

Schrijf oew eige nou in vor d’n Kinderoptocht op 10 feebrewaorie 2018!!!

Ee, leutige Spinooltjes,

Zijde gullie d’r al klaor vor? De Vastelaoved kom zo, or. Dà duur nie lank mir. Zijde al wà aon ’t maoke vor d’Intocht die saoterdags wir over Altere rijdt? Ge doe toch ommes ok mee, is ’t nie allenig, dan toch anders mee de school?

’n Ielk, dus ok de deelnemers aon de Kinderoptocht, verzaomele om 13:44 uur in de Febriekstraot (naobij Kefeeke De Beek). Saome mee d’n Grootste Boer, LaForce, d’n Boereploeg en de Meziekskes gaon me dan in optocht naor ‘D’n Spinool’ aon ’t Burg. Mastboomplein. Daor gaon me d’n Hoogheid mee z’n Narreke inhaole. Intocht_2016 Naordà d’n Hoogheid mee z’n Nar zijn ontvange deur d’n Grootste Boer en deur gullie ammaol beginne m’aon de Kinderoptocht. D’n Hoogheid zou ’t stikgaef vinne à gullie ammaol mee doen. Ommes, veule van gullie et ’n dag voraf al mee gedaon mee ’n leutige optocht op school. Nim oew gerijke van school mee en doe mee mee d’n Kinderoptocht. D’r zijn dees jaor wir leutige, nuuwe, glimmede preskes te winne, zelvers wir ne schoolprijs. Ge zul ’s zien oe leutig dad ’t ammaol is hier op Altere!

Schrijf oew eige nou in via ’t inschrijffommelier

Mar d’n Hoogeid komd ok dees jaor wir op school om alles te vertelle. En à ge dan nog vraogen et, dan kunde die g’rust aon ‘m stelle. Ge kund oew eige dan ok drek nog inschrijve bij ’n boer van de kemmissie optocht.

À ge mar leut et.

feb
11
zo
Vastelaovedmis @ St. Quirinuskerk
feb 11 @ 09:30 – 11:00

Al een aontal jaore houwe me ’n Vastelaovedviering in onze St. Quirinuskerk.

In saomewarking mee ’t pestoorsteam wor dees Vastelaovedvierieng gehouwe op d’n zondagochtend van d’n Alterse optocht. Dees viering is één van d’hoogtepunte geworre van ons Vastelaovedfeest.

Ok dees jaor zal d’r wir ’n viering zijn, waor me, saome mee Prins Ambrosio IX en z’n gevolleg, de zege over onze Vastelaoved kunne vraoge. Gaere nodige me göllie uit om, saome mee ons, de Vastelaovedviering bij te wonen op zondag 11 feebrewaorie 2018 om 09:30 uur in de St. Quirinuskerk.

Vastelaovedklere zijn toegestaon. Pag33 - Carnavalsmis

Reclaome optocht @ Altere
feb 11 @ 14:00 – 18:00

De Alterse bouwers zijn druk bezig om ullie waoges klaor te krijgen. In ullie bouwkoten wordt ‘r hard gewaarkt om de lèste hand te legge aon de waoges zodat ter een gaeve optocht gereeje zal worre! Iellek jaor wir trekt de Alterse Vastelaoved optocht duuzende bezoekers uit de regio.

Omdamme ook dees jaor de Alterse Vastelaoved optocht tot een nuuw hoogtepunt wulle brenge motte me zuirrege dat de kas rejaol gevuld wor. Me hope netuurlijk da mee d’n optocht op 26 feebrewaorie 2017 alle pottemeneekes op z’n kop staan, maar eerst kloppe we bij onze trouwe en nuuwe relaoties aon om oe te vraoge ons dees jaor wir te helpe.

Daorom nodige wij oe van harte uit om deel te neme aon de reclaomeoptocht. Een leutige menier om, voorafgaond aan de Alterse Vastelaoved optocht, reclaome te maken voor oew bedrijf. ’t Pebliek is ter, nou guillie nog?!

Tarieven Reclame optocht 2017
A-1: Personenauto (met of zonder aanhanger) € 45,-
A-3: Motoren € 30,-
B-1: Tractoren, heftrucks e.d. € 45,-
C-1: Vrachtwagens en bussen € 60,-
C-3: Idem als C-1 maar met oplegger of aanhanger € 65,-
D-1: Lopende reclame tot en met 5 personen € 20,-
D-2: Lopende reclame vanaf 6 personen € 30,-

Schrijf oew eige nou in via ’t inschrijffommelier IMG_3108

Alterse Braobantse Wal Optocht @ Altere
feb 11 @ 14:11 – 18:00

À ge dì leest zijn de voorbereidinge al in volle gang, zoda alles d’r strakskes goed uit komt te zien vor d’Optocht hier op Altere. Me kunne nog steeds trots zijn op onzen Optocht, en diegene die ielk jaor wir ’t vor mekaor krijge om wà schoons op straot te brenge.

Mee ’t nuuwe motto van dees jaor is ‘r wir genog inspiraosie vor de bouwers, meziekskes, loopgroepe, paore en enkelienge. Edde gij, mee ’t nuuwe motto, nou ok genog inspieraosie om mee te doen in d’n Alterse optocht, schrijf oew eige dan in.

Dì kunde doen op zaoterdag 20 jannewaorie 2018, tusse 16:00 en 17:00 uur in Kefeeke De Beek aon d’n Febriekstraot in Altere.
Ge kun oew eige ok inschrijve via het inschrijffommelier.

Spinole, ge zul ’s zien wà vor gaeven Optocht wir hier op Altere rijd op 11 feebrewaorie 2018. Optocht_2016 Ge mot gewoon komme kijke; ge geloofd oew oge nie, zo schoon ist ie.

À ge mar leut et

Bouwersbal @ Café De Beek
feb 11 @ 21:11 – 23:45

As afsluiting van d’n Vastelaovedoptocht van zondag, houdt de Stichting Alterse Carnaval op zondagaoved 11 feebrewaorie 2018 in Kefee ,,De Beek” aon de Febriekstraot ’t Bouwersbal. 

Op ’t Bouwersbal kunne de deelnemers en toeschouwers van d’Altersen Optocht naopraoten over de waoges, meziekskes en alle andere deelnemers die ‘s-middags emme mee gereje. Ge kun om 21.11 uur aonschuive bij Kefee ,,De Beek”. ’t Bal is bedoeld vor alle Spinolen en Spinooltjes. Mar zoas de naom al doe vermoede, zijn ok bouwers en Vastelaovedvierders uit d’omgevieng van Altere van harte welkom.

Tijdes ’t bal zulle de bekerprijze van d’Altersen Optocht worre uitgereikt aon de AO-Kattegerie, B- Kattegerie, C- Kattegerie en de Kattegerie Meziekskes.

’t Bal is vor ’n ielk graotis toegankelijk. Bouwersbal_2016  

feb
12
ma
Ziekebezoek @ Altere
feb 12 @ 08:30 – 12:30

Carnaval, ’t feest van d’n lach en d’n traon, en soms dan ok letterlijk tijdes ’t ziekebezoek. Op d’n maondag en destag tijdes d’n Carnaval bezoekt d’n Hoogheid mee z’n gevolleg de zieken aon huis en in ’t Bravis ziekenhuis.

Ziekenbezoek

Tijdes dees bezoeke prebere me de zieke ’n stukske plezier te brenge en wor naomes de stichting en de Alterse gemeenschap ’n fruitmand aangebooje. Helaos kunne me nie alle zieke bezoeke omda de periode daarvor te kört is (of ’t aontal zieke te groot). Daornaost zijn me nie altij op d’ hoogte wie d’r ziek zijn. Me zijn vor dees informaosie afhankelijk van derde. Fruitmand

feb
13
di
Ziekebezoek @ Bravis Ziekenhuis
feb 13 @ 08:30 – 12:30

Carnaval, ’t feest van d’n lach en d’n traon, en soms dan ok letterlijk tijdes ’t ziekebezoek. Op d’n maondag en destag tijdes d’n Carnaval bezoekt d’n Hoogheid mee z’n gevolleg de zieken aon huis en in ’t Bravis ziekenhuis.

Ziekenbezoek

Tijdes dees bezoeke prebere me de zieke ’n stukske plezier te brenge en wor naomes de stichting en de Alterse gemeenschap ’n fruitmand aangebooje. Helaos kunne me nie alle zieke bezoeke omda de periode daarvor te kört is (of ’t aontal zieke te groot). Daornaost zijn me nie altij op d’ hoogte wie d’r ziek zijn. Me zijn vor dees informaosie afhankelijk van derde. Fruitmand

Sluiting @ Altere
feb 13 @ 18:33 – 23:45

Op d’n destagaved wor deur d’n Stichting Alterse Carnaval ’n interne sluiting gehouwe. Tijdes dees sluiting wor op ’n leutige menier teruggekeken op de afgelope Vastelaove’d.

De veule vrijwulligers die hebbe geholpe mee d’orgaonisasie van di prachtige feest worre bedankt vor hun inzet en in ’t zonneke gezet.
Nadao d’n Prins, Nar, LaForce en d’n Grootste Boer hun spulle terug hebbe gegeve aon d’n Voorzitter gaot d’n sleutel van Altere wir terug naor ’t Gemeentebestuur.
De Vastelaoved zit er dan wir op en d’n Prins, zijn Nar en d’n adjudant vertrekke, saome mee d’n Spinool terug naor Slikkenburg.

À ge mar leut et en tot volleged jaor! CKF_SAC_Boerenmaaltijd_Sluiting-6022