Kelender

feb
17
vr
Scholebezoeke @ Diverse Scholen
feb 17 @ 08:30 – 17:00

Hallo Spinooltjes, Op vrijdag 17 feebrewaorie 2023 is ’t dan endelijk zo wijt. Prins Ambrosio kom dan mee z’n gevolleg wir naor de differente baosisscholen in Altere.

Hij is nou al reuze nuuwsgierig naor d’ activiteiten en optochte die göllie gaon houwe. Verleeje jaor waar ’t in ieder geval hartstikke leutig. Zoals göllie al wel wete kunne göllie mee oew kreaosies die vor school zijn gemaokt ok meedoen mee d’n kinderoptocht op zaoterdag 26 feebrewaorie 2022. Dees kinderoptocht wor gehouwe nao d’n intocht van de Prins mee z’n Nar.

Me verzaomelen om 14:11 uur op ’t plein bij Vogelenzang (naobij de Huiskamer van Halsteren). Hiernao gaon me saome mee d’n Grootste Boer, LaForce, De Boereploeg en differente dweilbandjes in optocht naor D’n Spinool. Daor gaon me de Prins mee z’n Narreke ophaole. As de Prins mee d’n Nar is aongekomme, gaon me in optocht gelijk naor ’t Leutol (De Wittenhorst) vor de kindervastelaoved. D’r wor dan ’n toneelstukske opgevoerd!

Nao de kindervastelaoved volgt dan de prijsuitreiking van de kinderoptocht. ’t Zou toch leutig zijn à ge mee oew vriendje, vriendinneke of de hele klas prijs zou hebbe?

Schrijf oew eige nouw in via ’t inschrijffommelier

À ge mar leut et!

feb
18
za
Intocht @ Altere
feb 18 @ 13:44 – 18:00

Schrijf oew eige nou in vor d’n Kinderoptocht op 26 februari 2022!!!

Ee, leutige Spinooltjes,

Zijde gullie d’r al klaor vor? De Vastelaoved kom zo, or. Dà duur nie lank mir. Zijde al wà aon ’t maoke vor d’Intocht die saoterdags wir over Altere rijdt? Ge doe toch ommes ok mee, is ’t nie allenig, dan toch anders mee de school?

’n Ielk, dus ok de deelnemers aon de Kinderoptocht, verzaomele om 13:55 uur op ’t plein bij Vogelenzang (naobij d’n Huiskamer van Halsteren). Nao ’t inhaole van d’n Hoogheid mee z’n Narreke gaon me mee ’t gevolleg beginne mee de Kinderoptocht naor ‘t Leuthol (De Wittenhorst)
D’n Hoogheid zou ’t stikgaef vinne à gullie ammaol mee doen. Ommes, veule van gullie et ’n dag voraf al mee gedaon mee ’n leutige optocht op school.

Ommes, veule van gullie et ’n dag voraf al mee gedaon mee ’n leutige optocht op school. Nim oew gerijke van school mee en doe mee mee d’n Kinderoptocht. D’r zijn dees jaor wir leutige, nuuwe, glimmede preskes te winne, zelvers wir ne schoolprijs. Ge zul ’s zien oe leutig dad ’t ammaol is hier op Altere!

Schrijf oew eige nou in via ’t inschrijffommelier

Mar d’n Hoogeid komd ok dees jaor wir op school om alles te vertelle. En à ge dan nog vraogen et, dan kunde die g’rust aon ‘m stelle. Ge kund oew eige dan ok drek nog inschrijve bij ’n boer van de kemmissie optocht.

À ge mar leut et.

feb
19
zo
Reclaome optocht @ Altere
feb 19 @ 14:00 – 18:00

De Alterse bouwers zijn druk bezig om ullie waoges klaor te krijgen. In ullie bouwkoten wordt ‘r hard gewaarkt om de lèste hand te legge aon de waoges zodat ter een gaeve optocht gereeje zal worre! Iellek jaor wir trekt de Alterse Vastelaoved optocht duuzende bezoekers uit de regio.

Me hope netuurlijk da mee d’n optocht op 19 feebrewaorie 2023 alle pottemeneekes op z’n kop staan, maar eerst kloppe we bij onze trouwe en nuuwe relaoties aon om oe te vraoge ons dees jaor wir te helpe.

Daorom nodige wij oe van harte uit om deel te neme aon de reclaomeoptocht. Een leutige menier om, voorafgaond aan de Alterse Vastelaoved optocht, reclaome te maken voor oew bedrijf. ’t Pebliek is ter, nou guillie nog?!

Tarieven Reclame optocht 2023 
A-1: Personenauto (met of zonder aanhanger) € 45,-
A-3: Motoren € 30,-
B-1: Tractoren, heftrucks e.d. € 45,-
C-1: Vrachtwagens en bussen € 60,-
C-3: Idem als C-1 maar met oplegger of aanhanger € 65,-
D-1: Lopende reclame tot en met 5 personen € 20,-
D-2: Lopende reclame vanaf 6 personen € 30,-

Schrijf oew eige nou in via ’t inschrijffommelier IMG_3108

Alterse Braobantse Wal Optocht @ Altere
feb 19 @ 14:11 – 18:00

À ge dì leest zijn de voorbereidinge al in volle gang, zoda alles d’r strakskes goed uit komt te zien vor d’n Braobantse Wal Optocht hier op Altere. Me kunne nog steeds trots zijn op onzen Optocht, en diegene die ielk jaor wir ’t vor mekaor krijge om wà schoons op straot te brenge.

Mee ’t nuuwe motto van dees jaor is ‘r wir genog inspiraosie vor de bouwers, meziekskes, loopgroepe, paore en enkelienge. Edde gij, mee ’t nuuwe motto, nou ok genog inspieraosie om mee te doen in d’n Alterse optocht, schrijf oew eige dan in.

Ge kun oew eige inschrijve via het inschrijffommelier.

Spinole, ge zul ’s zien wà vor gaeven Braobantse Wal Optocht wir hier op Altere rijd op 19 feebrewaorie 2023. Optocht_2016 Ge mot gewoon komme kijke; ge geloofd oew oge nie, zo schoon ist ie.

À ge mar leut et

Braobanse Wal Bal @ 't Leuthol (De Wittenhorst)
feb 19 @ 21:11 – 23:45

Nao d’n Braobanse Wal Optocht hoefde nie naor huis!

In aonsluitieng op d’n Braobanse Wal Optocht wor op sondag 19 feebrewaorie 2023 in ’t Leuthol (De Wittenhorst) ’t Braobanse Wal Bal en d’n prijsuitreiking g’houwe.

Op ’t Braobanse Wal Bal kunnen ’n ielk over d’n Braobanse Wal Optocht naorpraoten. Over de waoges, meziekskes en alle andere deelnemers die ‘s-middags emme mee gereje.

Tijdes ’t Braobanse Wal Bal zulle ok de bekerprijze van d’n Braobanse Wal Optocht worre uitgereikt aon de AO-Kattegerie, B-Kattegerie, C-Kattegerie en de Kattegerie Meziekgroepe.

’t Bal is vor ’n ielk graotis toegankelijk.

Bouwersbal_2016  

feb
21
di
Sluiting @ Altere
feb 21 @ 18:33 – 23:45

Op d’n destagaved wor deur d’n Stichting Alterse Carnaval ’n interne sluiting gehouwe. Tijdes dees sluiting wor op ’n leutige menier teruggekeken op de afgelope Vastelaove’d.

De veule vrijwulligers die hebbe geholpe mee d’orgaonisasie van di prachtige feest worre bedankt vor hun inzet en in ’t zonneke gezet.
Nadao d’n Prins, Nar, LaForce en d’n Grootste Boer hun spulle terug hebbe gegeve aon d’n Voorzitter gaot d’n sleutel van Altere wir terug naor ’t Gemeentebestuur.
De Vastelaoved zit er dan wir op en d’n Prins, zijn Nar en d’n adjudant vertrekke, saome mee d’n Spinool terug naor Slikkenburg.

À ge mar leut et en tot volleged jaor!