Kelender

nov
1
di
1-11 Bekendmaoking motto
nov 1 hele dag

Op 1 november wor ’t nuuwe motto bekend gemaokt vor ’t nuuwe jaor. Tredisie getrouw worre de boere, boerinne en vrijwulligers van de Stichting Alterse Carnaval, deur de kemissie Prottekol uitgenodigd vor ’n bijeenkomst. Op ’n leutige menier wor dan ’t nuuwe motto bekend gemaokt aon de aonwezige. 1-11

Foto: Bekendmaoking motto 2016.

nov
11
vr
St. Maerte / 11-11 Viering
nov 11 @ 18:44

Op 11 november wor al jaore ’t Sintere Maerte feest gevierd. Sintere Maerte ofwel Sint Martinus, waar as Remeins ruitersoldaat gelegerd in ’t huidige Frankrijk en stong bekend om z’n goedgevigheid. In Amiens aar ie ’s gin geld vor ’n halfnaokte bedelaor die bij d’n stadspoort zat te verkleume en hij kliefde ten behoeve van de man spontaon zijn rooje krijgsmantel in tweeje. Dieje mantel behoorde vor d’n helft aon de keizer en vor d’n helft aon hem, en da deel schonk hij weg. In ’n droom ‘s-nachts meldde Jezus hem dat hìj diejen bedelaor waar gewist. Martinus noom ontslag uit ’t leger en stichtte in het jaor 370 bij Poitiers d’n eerste kloostergemeenschap van ’t Weste. Briefhoofd_Detail_WapenAltere Sint Maerte is ok nauw verbonde mee Altere. Zo staot iej in ’t vormaolige gemeentewaope, de St. Martinuskerk is naor hem vernoemd en zijn ‘r differente verwijzinge binne ons dörp naor hem. Denk bijvobbeld aon ’t St. Maartenplein , Turnvereniging St. Martinus en de St. Maartenschool. 11 november is ok d’n start van ’t nuuwe Vastelaovedseizoen. 11 is al van oudsher ’t getal van de zotten en dwaoze. Om die reeje start ’t Vastelaovedseizoen op d’n ellefde van d’n ellefde (11-11). CKF_SAC-11-11-0335Meestal zijn de 11-11 vieringe, vanweges ’t laote tijdstip, allenig vor volwassene en me hebbe al regelmaotig vraoge g’had om ok iets vor kindere t’ orgaonisere mee 11-11. Nao ’t succes van d’ afgelope jaore wulle me dan ok as Stichtieng Alterse Carnaval beide feeste wir combinere op 11 november. Me zulle dit doen in de vörm van ’n Lampiejonne-optocht die zal starte op ’t St. Maartenplein en die zal eindige bij ” D’n Spinool ” op het Burg. Mastboomplein te Altere. Me verzaomele om 18:44 uur. Saome mee d’n Hoogheid en z’n gevolleg zullen me dan de volgende route lope; St. Maartenplein – Vijverstraat – Julianastraat – Schoolstraat – Gasthuisstraat – Dorpsstraat – Burg. Mastboomplein tot aan het bronzen beeld van ‘D’n Alterse Spinool’. CKF_SAC-11-11-0304Bij D’n Spinool zulle d’n Hoogheid en d’n Grootste Boer dan ullie eed aflegge. Nao ’t danse van de zevensprong ister vor alle kinderen nog ’n verrassing. Hierbij nodige me dan ok alle kinderen uit Altere van harten uit om mee te doen aon d’n lampiejonne-optocht. Ge kun oew eige lampiejon meebrenge, mar lampiejonne zijn ok op de aved zelf te koop vor 2,50 Euro. Gaere tot ziens.

jan
16
ma
Huis aon Huis Donneteurs actie @ Altere
jan 16 @ 18:00 – jan 24 @ 22:00

In de week van 16 jannewaorie 202316al d’ Alterse Carnavalskrant huis-aon-huis worre verspreid.

Tijdes dees Huis-aon-Huis Donneteursactie zulle de vrijwullegers van d’n Stichting Alterse Carnaval wir lengst de deure gaon om de carnavalskrant binne ’t kerkdörp Altere te bezörge. Hierbij zal aon d’inwoners van Altere om ’n bijdraoge gevroge worre vor d’Alterse Vastelaoved. ’t Schemao waorin de krant wor bezörgd is as volgt;

  • Maondag 16 jannewaorie – Wijk De Schans
  • Destag 17 jannewaorie – Wijk De Rode Schouw
  • Woensdag 18 jannewaorie – Wijk De Beek
  • Maondag 23 jannewaorie – Centrum Halsteren
  • Destag 24 jannewaorie – Gebied rommetom de St. Antoniusmolen

’t Geld wa tijdes dees actie wor opgehaold zal vaneiges wir volledig ten goede komme aon d’Alterse Vastelaoved.

D’n Stichting Alterse Carnaval dankt d’inwoners van Altere avast vor hullie bijdraoge. Pag26 - Adv_Donateur

jan
28
za
Broojebal @ 't Leut'ol
jan 28 @ 14:11

Beste Spinole,

Ok dees jaor zal wir ’t Broojebal g’houwe gaon worre, en wel in saomewarking mee d’n KBO Halsteren, Toneelvereniging Ons Kent Ons en de Zonnebloem. ’t Broojebal zal plaots vinne op 28 jannewaorie 2023. De zaol gaod ope venaf 13:55 uur en ’t Broojebal zal om 14:11 uur starte.

Me geve de seniore, lid of gin lid van de KBO, van Altere gaere de ruimte vor ’n leutige middag mee meziek en vermaok. De meziek is al geregeld en dà vermaok, dà zit wel goed, d’r komme wir verscheijene artieste optreje.

À ge oew eige nou et ingeschreven vor dees middag, dan zuirge me vor koffie mee ’n wöstebroojke in de pauze en aon ’t end van de middag een lekkere kop mee snert.

Vor meer infermaosie over ’t inschrijve kunde de KBO terecht.

Me beloven oe dà dì wir ’n middag zal gaon worre waor nog lank over naogepraot zal worre. Gaere tot ziens op zaoterdag 28 jannewaorie 2023!

À ge mar leut et!
Naomes d’n KBO Halsteren en d’n Stichting Alterse Carnaval.

jan
29
zo
Kadetjesbal @ 't Leut'ol
jan 29 @ 14:11 – 18:00

Hallo Spinolen en Spinooltjes, 

Op 29 jannewaorie 2023 zal ’t Kadetjesbal g’houwe worre in ’t Leuthol (De Wittenhorst, Lindenlaontje 1 te Altere) en zal beginne om 14:11 uur.

Kom dus mee z’n alle naor ’t Kadetjesbal. Hoe meer Spinolen en Spinooltjes, des te leutiger ’t wor.

En aon ’t end van de middag is ‘r vor de Spinooltjes nog ’n leutige maor voral lekkere verrassieng.

À ge mar leut et!

 

feb
17
vr
Scholebezoeke @ Diverse Scholen
feb 17 @ 08:30 – 17:00

Hallo Spinooltjes, Op vrijdag 17 feebrewaorie 2023 is ’t dan endelijk zo wijt. Prins Ambrosio kom dan mee z’n gevolleg wir naor de differente baosisscholen in Altere.

Hij is nou al reuze nuuwsgierig naor d’ activiteiten en optochte die göllie gaon houwe. Verleeje jaor waar ’t in ieder geval hartstikke leutig. Zoals göllie al wel wete kunne göllie mee oew kreaosies die vor school zijn gemaokt ok meedoen mee d’n kinderoptocht op zaoterdag 26 feebrewaorie 2022. Dees kinderoptocht wor gehouwe nao d’n intocht van de Prins mee z’n Nar.

Me verzaomelen om 14:11 uur op ’t plein bij Vogelenzang (naobij de Huiskamer van Halsteren). Hiernao gaon me saome mee d’n Grootste Boer, LaForce, De Boereploeg en differente dweilbandjes in optocht naor D’n Spinool. Daor gaon me de Prins mee z’n Narreke ophaole. As de Prins mee d’n Nar is aongekomme, gaon me in optocht gelijk naor ’t Leutol (De Wittenhorst) vor de kindervastelaoved. D’r wor dan ’n toneelstukske opgevoerd!

Nao de kindervastelaoved volgt dan de prijsuitreiking van de kinderoptocht. ’t Zou toch leutig zijn à ge mee oew vriendje, vriendinneke of de hele klas prijs zou hebbe?

Schrijf oew eige nouw in via ’t inschrijffommelier

À ge mar leut et!

feb
18
za
Intocht @ Altere
feb 18 @ 13:44 – 18:00

Schrijf oew eige nou in vor d’n Kinderoptocht op 26 februari 2022!!!

Ee, leutige Spinooltjes,

Zijde gullie d’r al klaor vor? De Vastelaoved kom zo, or. Dà duur nie lank mir. Zijde al wà aon ’t maoke vor d’Intocht die saoterdags wir over Altere rijdt? Ge doe toch ommes ok mee, is ’t nie allenig, dan toch anders mee de school?

’n Ielk, dus ok de deelnemers aon de Kinderoptocht, verzaomele om 14:11 uur op ’t nuuwe plein bij Vogelenzang (naobij de Huiskamer van Halsteren). Saome mee d’n Grootste Boer, LaForce, d’n Boereploeg en de Meziekskes gaon me dan in optocht naor ‘D’n Spinool’ aon ’t Burg. Mastboomplein. Daor gaon me d’n Hoogheid mee z’n Narreke inhaole. Naordà d’n Hoogheid mee z’n Nar zijn ontvange deur d’n Grootste Boer en deur gullie ammaol beginne m’aon de Kinderoptocht. D’n Hoogheid zou ’t stikgaef vinne à gullie ammaol mee doen. Ommes, veule van gullie et ’n dag voraf al mee gedaon mee ’n leutige optocht op school. Nim oew gerijke van school mee en doe mee mee d’n Kinderoptocht. D’r zijn dees jaor wir leutige, nuuwe, glimmede preskes te winne, zelvers wir ne schoolprijs. Ge zul ’s zien oe leutig dad ’t ammaol is hier op Altere!

Schrijf oew eige nou in via ’t inschrijffommelier

Mar d’n Hoogeid komd ok dees jaor wir op school om alles te vertelle. En à ge dan nog vraogen et, dan kunde die g’rust aon ‘m stelle. Ge kund oew eige dan ok drek nog inschrijve bij ’n boer van de kemmissie optocht.

À ge mar leut et.

feb
19
zo
Reclaome optocht @ Altere
feb 19 @ 14:00 – 18:00

De Alterse bouwers zijn druk bezig om ullie waoges klaor te krijgen. In ullie bouwkoten wordt ‘r hard gewaarkt om de lèste hand te legge aon de waoges zodat ter een gaeve optocht gereeje zal worre! Iellek jaor wir trekt de Alterse Vastelaoved optocht duuzende bezoekers uit de regio.

Me hope netuurlijk da mee d’n optocht op 19 feebrewaorie 2023 alle pottemeneekes op z’n kop staan, maar eerst kloppe we bij onze trouwe en nuuwe relaoties aon om oe te vraoge ons dees jaor wir te helpe.

Daorom nodige wij oe van harte uit om deel te neme aon de reclaomeoptocht. Een leutige menier om, voorafgaond aan de Alterse Vastelaoved optocht, reclaome te maken voor oew bedrijf. ’t Pebliek is ter, nou guillie nog?!

Tarieven Reclame optocht 2023 
A-1: Personenauto (met of zonder aanhanger) € 45,-
A-3: Motoren € 30,-
B-1: Tractoren, heftrucks e.d. € 45,-
C-1: Vrachtwagens en bussen € 60,-
C-3: Idem als C-1 maar met oplegger of aanhanger € 65,-
D-1: Lopende reclame tot en met 5 personen € 20,-
D-2: Lopende reclame vanaf 6 personen € 30,-

Schrijf oew eige nou in via ’t inschrijffommelier IMG_3108

Alterse Braobantse Wal Optocht @ Altere
feb 19 @ 14:11 – 18:00

À ge dì leest zijn de voorbereidinge al in volle gang, zoda alles d’r strakskes goed uit komt te zien vor d’n Braobantse Wal Optocht hier op Altere. Me kunne nog steeds trots zijn op onzen Optocht, en diegene die ielk jaor wir ’t vor mekaor krijge om wà schoons op straot te brenge.

Mee ’t nuuwe motto van dees jaor is ‘r wir genog inspiraosie vor de bouwers, meziekskes, loopgroepe, paore en enkelienge. Edde gij, mee ’t nuuwe motto, nou ok genog inspieraosie om mee te doen in d’n Alterse optocht, schrijf oew eige dan in.

Ge kun oew eige inschrijve via het inschrijffommelier.

Spinole, ge zul ’s zien wà vor gaeven Braobantse Wal Optocht wir hier op Altere rijd op 19 feebrewaorie 2023. Optocht_2016 Ge mot gewoon komme kijke; ge geloofd oew oge nie, zo schoon ist ie.

À ge mar leut et

Bouwersbal
feb 19 @ 21:11 – 23:45

As afsluiting van d’n Vastelaovedoptocht van zondag, houdt de Stichting Alterse Carnaval op sondagaoved 19 feebrewaorie 2023 ’t Bouwersbal. 

Op ’t Bouwersbal kunne de deelnemers en toeschouwers van d’Altersen Optocht naopraoten over de waoges, meziekskes en alle andere deelnemers die ‘s-middags emme mee gereje. ’t Bal is bedoeld vor alle Spinolen en Spinooltjes. Mar zoas de naom al doe vermoede, zijn ok bouwers en Vastelaovedvierders uit d’omgevieng van Altere van harte welkom.

Tijdes ’t bal zulle de bekerprijze van d’Altersen Optocht worre uitgereikt aon de AO-Kattegerie, B- Kattegerie, C- Kattegerie en de Kattegerie Meziekskes.

’t Bal is vor ’n ielk graotis toegankelijk. Bouwersbal_2016  

feb
21
di
Sluiting @ Altere
feb 21 @ 18:33 – 23:45

Op d’n destagaved wor deur d’n Stichting Alterse Carnaval ’n interne sluiting gehouwe. Tijdes dees sluiting wor op ’n leutige menier teruggekeken op de afgelope Vastelaove’d.

De veule vrijwulligers die hebbe geholpe mee d’orgaonisasie van di prachtige feest worre bedankt vor hun inzet en in ’t zonneke gezet.
Nadao d’n Prins, Nar, LaForce en d’n Grootste Boer hun spulle terug hebbe gegeve aon d’n Voorzitter gaot d’n sleutel van Altere wir terug naor ’t Gemeentebestuur.
De Vastelaoved zit er dan wir op en d’n Prins, zijn Nar en d’n adjudant vertrekke, saome mee d’n Spinool terug naor Slikkenburg.

À ge mar leut et en tot volleged jaor!