Kelender

feb
27
wo
Waogetjes Kijke @ Bouwclubs
feb 27 @ 19:11 – 23:45

Op de woensdag vor de carnaval gaot d’n Hoogheid mee z’n gevolleg saome mee de boere, boerinne en vrijwullegers van de Stichting Alterse Carnaval lengs de bouwkoten in Altere en De Straot.

In dees bouwkoten is dan al maonde hard gewarkt aon de nuuwe waoge die mee zal rijje in o.a. ons eigeste Alterse optocht. Waogetjes_kijke_2016 Om avast de waoges van dichtbij te bewondere, en de mannekes en vrouwkes van de bouwclubs veul succes te wense, gaon me gaere ’n kijkje neme.

mrt
1
vr
Scholebezoeke @ Diverse Scholen
mrt 1 @ 08:30 – 17:00

Hallo Spinooltjes, Op vrijdag 1 maort 2019 is ’t dan endelijk zo wijt. Prins Ambrosio kom dan mee z’n gevolleg wir naor de differente baosisscholen in Altere.

Hij is nou al reuze nuuwsgierig naor d’ activiteiten en optochte die göllie gaon houwe. Verleeje jaor waar ’t in ieder geval hartstikke leutig. Zoals göllie al wel wete kunne göllie mee oew kreaosies die vor school zijn gemaokt ok meedoen mee d’n kinderoptocht op zaoterdag 2 maort 2019. Dees kinderoptocht wor gehouwe nao d’n intocht van de Prins mee z’n Nar.

Me verzaomelen om 13:44 uur in de Fabriekstraat (naobij Kefee De Beek). Hiernao gaon me saome mee d’n Grootste Boer, LaForce, De Boereploeg en differente dweilbandjes in optocht naor D’n Spinool. Daor gaon me de Prins mee z’n Narreke ophaole. As de Prins mee d’n Nar is aongekomme, gaon me in optocht naor ’t Ouwe Raodhuis, à waor hij wor ontvange deur de Burgemeester en Wethouwers.

Gelijk hiernao gaon me naor ’t Leutol (De Wittenhorst) vor de kindervastelaoved. D’r wor dan ’n toneelstukske opgevoerd! Nao de kindervastelaoved volgt dan de prijsuitreiking van de kinderoptocht. ’t Zou toch leutig zijn à ge mee oew vriendje, vriendinneke of de hele klas prijs zou hebbe?

Schrijf oew eige nouw in via ‘t inschrijffommelier

À ge mar leut et!

mrt
2
za
Intocht @ Altere
mrt 2 @ 13:44 – 18:00

Schrijf oew eige nou in vor d’n Kinderoptocht op 2 maort 2019!!!

Ee, leutige Spinooltjes,

Zijde gullie d’r al klaor vor? De Vastelaoved kom zo, or. Dà duur nie lank mir. Zijde al wà aon ’t maoke vor d’Intocht die saoterdags wir over Altere rijdt? Ge doe toch ommes ok mee, is ’t nie allenig, dan toch anders mee de school?

’n Ielk, dus ok de deelnemers aon de Kinderoptocht, verzaomele om 13:44 uur in de Febriekstraot (naobij Kefeeke De Beek). Saome mee d’n Grootste Boer, LaForce, d’n Boereploeg en de Meziekskes gaon me dan in optocht naor ‘D’n Spinool’ aon ’t Burg. Mastboomplein. Daor gaon me d’n Hoogheid mee z’n Narreke inhaole. Intocht_2016 Naordà d’n Hoogheid mee z’n Nar zijn ontvange deur d’n Grootste Boer en deur gullie ammaol beginne m’aon de Kinderoptocht. D’n Hoogheid zou ’t stikgaef vinne à gullie ammaol mee doen. Ommes, veule van gullie et ’n dag voraf al mee gedaon mee ’n leutige optocht op school. Nim oew gerijke van school mee en doe mee mee d’n Kinderoptocht. D’r zijn dees jaor wir leutige, nuuwe, glimmede preskes te winne, zelvers wir ne schoolprijs. Ge zul ’s zien oe leutig dad ’t ammaol is hier op Altere!

Schrijf oew eige nou in via ’t inschrijffommelier

Mar d’n Hoogeid komd ok dees jaor wir op school om alles te vertelle. En à ge dan nog vraogen et, dan kunde die g’rust aon ‘m stelle. Ge kund oew eige dan ok drek nog inschrijve bij ’n boer van de kemmissie optocht.

À ge mar leut et.

mrt
3
zo
Vastelaovedmis @ St. Quirinuskerk
mrt 3 @ 09:30 – 11:00

Al een aontal jaore houwe me ’n Vastelaovedviering in onze St. Quirinuskerk.

In saomewarking mee ’t pestoorsteam wor dees Vastelaovedvierieng gehouwe op d’n zondagochtend van d’n Alterse optocht. Dees viering is één van d’hoogtepunte geworre van ons Vastelaovedfeest.

Ok dees jaor zal d’r wir ’n viering zijn, waor me, saome mee Prins Ambrosio IX en z’n gevolleg, de zege over onze Vastelaoved kunne vraoge. Gaere nodige me göllie uit om, saome mee ons, de Vastelaovedviering bij te wonen op zondag 3 maort 2019 om 09:30 uur in de St. Quirinuskerk.

Vastelaovedklere zijn toegestaon. Pag33 - Carnavalsmis

Reclaome optocht @ Altere
mrt 3 @ 14:00 – 18:00

De Alterse bouwers zijn druk bezig om ullie waoges klaor te krijgen. In ullie bouwkoten wordt ‘r hard gewaarkt om de lèste hand te legge aon de waoges zodat ter een gaeve optocht gereeje zal worre! Iellek jaor wir trekt de Alterse Vastelaoved optocht duuzende bezoekers uit de regio.

Me hope netuurlijk da mee d’n optocht op 3 maort 2019 alle pottemeneekes op z’n kop staan, maar eerst kloppe we bij onze trouwe en nuuwe relaoties aon om oe te vraoge ons dees jaor wir te helpe.

Daorom nodige wij oe van harte uit om deel te neme aon de reclaomeoptocht. Een leutige menier om, voorafgaond aan de Alterse Vastelaoved optocht, reclaome te maken voor oew bedrijf. ’t Pebliek is ter, nou guillie nog?!

Tarieven Reclame optocht 2019 
A-1: Personenauto (met of zonder aanhanger) € 45,-
A-3: Motoren € 30,-
B-1: Tractoren, heftrucks e.d. € 45,-
C-1: Vrachtwagens en bussen € 60,-
C-3: Idem als C-1 maar met oplegger of aanhanger € 65,-
D-1: Lopende reclame tot en met 5 personen € 20,-
D-2: Lopende reclame vanaf 6 personen € 30,-

Schrijf oew eige nou in via ’t inschrijffommelier IMG_3108

Alterse Braobantse Wal Optocht @ Altere
mrt 3 @ 14:11 – 18:00

À ge dì leest zijn de voorbereidinge al in volle gang, zoda alles d’r strakskes goed uit komt te zien vor d’n Braobantse Wal Optocht hier op Altere. Me kunne nog steeds trots zijn op onzen Optocht, en diegene die ielk jaor wir ’t vor mekaor krijge om wà schoons op straot te brenge.

Mee ’t nuuwe motto van dees jaor is ‘r wir genog inspiraosie vor de bouwers, meziekskes, loopgroepe, paore en enkelienge. Edde gij, mee ’t nuuwe motto, nou ok genog inspieraosie om mee te doen in d’n Alterse optocht, schrijf oew eige dan in.

Dì kunde doen op zaoterdag 9 feebrewaorie 2019, tusse 16:00 en 17:00 uur in Kefeeke De Beek aon d’n Febriekstraot in Altere.

Ge kun oew eige ok inschrijve via het inschrijffommelier.

Spinole, ge zul ’s zien wà vor gaeven Braobantse Wal Optocht wir hier op Altere rijd op 3 maort 2019. Optocht_2016 Ge mot gewoon komme kijke; ge geloofd oew oge nie, zo schoon ist ie.

À ge mar leut et

Bouwersbal @ Café De Beek
mrt 3 @ 21:11 – 23:45

As afsluiting van d’n Vastelaovedoptocht van zondag, houdt de Stichting Alterse Carnaval op sondagaoved 3 maort 2019 in Kefee ,,De Beek” aon de Febriekstraot ’t Bouwersbal. 

Op ’t Bouwersbal kunne de deelnemers en toeschouwers van d’Altersen Optocht naopraoten over de waoges, meziekskes en alle andere deelnemers die ‘s-middags emme mee gereje. Ge kun om 21.11 uur aonschuive bij Kefee ,,De Beek”. ’t Bal is bedoeld vor alle Spinolen en Spinooltjes. Mar zoas de naom al doe vermoede, zijn ok bouwers en Vastelaovedvierders uit d’omgevieng van Altere van harte welkom.

Tijdes ’t bal zulle de bekerprijze van d’Altersen Optocht worre uitgereikt aon de AO-Kattegerie, B- Kattegerie, C- Kattegerie en de Kattegerie Meziekskes.

’t Bal is vor ’n ielk graotis toegankelijk. Bouwersbal_2016  

mrt
4
ma
Ziekebezoek @ Altere
mrt 4 @ 08:30 – 12:30

Carnaval, ’t feest van d’n lach en d’n traon, en soms dan ok letterlijk tijdes ’t ziekebezoek. Op d’n maondag en destag tijdes d’n Carnaval bezoekt d’n Hoogheid mee z’n gevolleg de zieken aon huis en in ’t Bravis ziekenhuis.

Ziekenbezoek

Tijdes dees bezoeke prebere me de zieke ’n stukske plezier te brenge en wor naomes de stichting en de Alterse gemeenschap ’n fruitmand aangebooje. Helaos kunne me nie alle zieke bezoeke omda de periode daarvor te kört is (of ’t aontal zieke te groot). Daornaost zijn me nie altij op d’ hoogte wie d’r ziek zijn. Me zijn vor dees informaosie afhankelijk van derde. Fruitmand

mrt
5
di
Ziekebezoek @ Bravis Ziekenhuis
mrt 5 @ 08:30 – 12:30

Carnaval, ’t feest van d’n lach en d’n traon, en soms dan ok letterlijk tijdes ’t ziekebezoek. Op d’n maondag en destag tijdes d’n Carnaval bezoekt d’n Hoogheid mee z’n gevolleg de zieken aon huis en in ’t Bravis ziekenhuis.

Ziekenbezoek

Tijdes dees bezoeke prebere me de zieke ’n stukske plezier te brenge en wor naomes de stichting en de Alterse gemeenschap ’n fruitmand aangebooje. Helaos kunne me nie alle zieke bezoeke omda de periode daarvor te kört is (of ’t aontal zieke te groot). Daornaost zijn me nie altij op d’ hoogte wie d’r ziek zijn. Me zijn vor dees informaosie afhankelijk van derde. Fruitmand

Sluiting @ Altere
mrt 5 @ 18:33 – 23:45

Op d’n destagaved wor deur d’n Stichting Alterse Carnaval ’n interne sluiting gehouwe. Tijdes dees sluiting wor op ’n leutige menier teruggekeken op de afgelope Vastelaove’d.

De veule vrijwulligers die hebbe geholpe mee d’orgaonisasie van di prachtige feest worre bedankt vor hun inzet en in ’t zonneke gezet.
Nadao d’n Prins, Nar, LaForce en d’n Grootste Boer hun spulle terug hebbe gegeve aon d’n Voorzitter gaot d’n sleutel van Altere wir terug naor ’t Gemeentebestuur.
De Vastelaoved zit er dan wir op en d’n Prins, zijn Nar en d’n adjudant vertrekke, saome mee d’n Spinool terug naor Slikkenburg.

À ge mar leut et en tot volleged jaor! CKF_SAC_Boerenmaaltijd_Sluiting-6022