1-11 Bekendmaoking motto

Op 1 november wor ’t nuuwe motto bekend gemaokt vor ’t nuuwe jaor. Tredisie getrouw worre de boere, boerinne en vrijwullegers van de Stichting Alterse Carnaval, deur de kemmissie Prottekol uitgenodigd vor ’n bijeenkomst. Op ’n leutige menier wor dan ’t nuuwe motto bekend gemaokt aon de aonwezige.

Motto Vastelaoved 2024.