Data om t’ onthouwe

Hier wa belangrijke data vor d’ Alterse Kindercarnaval 2022

Woensdag 11 november 2021:
Lampiejonne-optocht (St Maerte / 11-11 Viering)
Verzaomele: 18:44 uur (Schoolplein, St. Maartenschool)

Zondag 5 feebrewaorie 2022:
Kadetjesbal
Zaol ope: 14:11 uur (Leuthol, De Wittenhorst)

Maondag 21 feebrewaorie t/m woensdag 23 feebrewaorie 2022:
Bezoek scholen aon bouwloodsen Altere

Vrijdag 25 feebrewaorie 2022:
Scholebezoek Prins Ambrosio IX mee z’n gevolleg.

Zaoterdag 26 feebrewaorie 2022:
Intocht
Venaf 14:11 uur (aonkomst Prins Ambrosio IX)

Sondag 27 feebrewaorie 2022:
Optocht
Aonvang 14:11 uur (Centrum Altere)

Spinool_Kop_Masker_transparant