In memoriam – Cor Buijs

Overleden op 12 december 2019

Cor Buijs

Lid van de Stichting Alterse Carnaval

Op vrijdag 13 december 2019 ontvingen wij het droevige bericht dat Cor Buijs op 12 december 2019 was overleden. Cor kwam in 1983 bij de Stichting Alterse Carnaval vanuit bouwclub de MAVO en maakte van het begin uit deel van de commissie optocht. Als lid en hoofd van deze commissie heeft Cor in al die jaren zeer veel betekend voor de Alterse Optocht, de Stichting Alterse Carnaval en de Alterse Vastelaoved in het algemeen. Naast zijn drukke werkzaamheden met de commissie Optocht heeft Cor ook jarenlang de rol van vice-voorzitter van onze stichting op zich genomen.

Als Stichting Alterse Carnaval blijven wij Cor altijd dankbaar voor zijn grote inzet en het vele werk wat hij voor ons heeft gedaan. Wij zullen Cor blijven herinneren als iemand met een hart voor Altere en de Alterse Vastelaoved.