Huis aon Huis Donneteurs actie

In de week van 4 feebrewaorie 2019 zal d’ Alterse Carnavalskrant huis-aon-huis worre verspreid.

Tijdes dees Huis-aon-Huis Donneteursactie zulle de vrijwullegers van d’n Stichting Alterse Carnaval wir lengst de deure gaon om de carnavalskrant binne ’t kerkdörp Altere te bezörge. Hierbij zal aon d’inwoners van Altere om ’n bijdraoge gevroge worre vor d’Alterse Vastelaoved. ’t Schemao waorin de krant wor bezörgd is as volgt;

  • Maondag 4 feebrewaorie – Wijk De Schans
  • Destag 5 feebrewaorie – Wijk De Rode Schouw
  • Woensdag 6 feebrewaorie – Wijk De Beek
  • Maondag 11 feebrewaorie – Centrum Halsteren
  • Destag 12 feebrewaorie – Gebied rommetom de St. Antoniusmolen

’t Geld wa tijdes dees actie wor opgehaold zal vaneiges wir volledig ten goede komme aon d’Alterse Vastelaoved.

D’n Stichting Alterse Carnaval dankt d’inwoners van Altere avast vor hullie bijdraoge.