Huis aon Huis Donneteurs actie

In de week van 8 jannewaorie 2024 zal d’ Alterse Carnavalskrant huis-aon-huis worre verspreid.

Tijdes dees Huis-aon-Huis Donneteursactie zulle de vrijwullegers van d’n Stichting Alterse Carnaval wir lengst de deure gaon om de carnavalskrant binne ’t kerkdörp Altere te bezörge. Hierbij zal aon d’inwoners van Altere om ’n bijdraoge gevroge worre vor d’Alterse Vastelaoved. ’t Schemao waorin de krant wor bezörgd is as volgt;

  • Maondag 8 jannewaorie – Wijk De Schans
  • Destag 9 jannewaorie – Wijk De Rode Schouw
  • Woesdag 10 jannewaorie – Wijk De Beek
  • Zaoterdag 13 jannewaorie – Senejorewonienge en ’n aontal appartementecomplekse
  • Maondag 15 jannewaorie – Centrum Halsteren
  • Destag 16 jannewaorie – Gebied rommetom de St. Antoniusmolen
  • Woesdag 17 jannewaorie – Restant wonienge / Bewoners nie tuis.

’t Geld wa tijdes dees actie wor opgehaold zal vaneiges wir volledig ten goede komme aon d’Alterse Vastelaoved.

D’n Stichting Alterse Carnaval dankt d’inwoners van Altere avast vor hullie bijdraoge.